Dawid Adrian Izydor

Tak, to ja

Date

12 maja 2016

Dzisiejsza Europa w obliczu socjalistycznej Czechosłowacji lat ’60. Sprytny eksperyment.

Nie było i nie jest naszym zamiarem mieszanie się w kwestie będące wewnętrznymi sprawami Waszego Państwa. Nie było i nie jest naszym zamiarem naruszanie zasady respektowania samodzielności i suwerenności. Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby demokracja w Waszym… Continue Reading →

© 2018 Dawid Adrian Izydor — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑